NOVINKY

arr315.11.2019 Pozvánka na zítraZvu vás na zítřejší Kreativní trh do JASu v Plzni. Budou zde ke koupi krásné ruční výrobky, od... arr315.7.2019 Doplněny celofánové obaly na přáníčka... Skvělé ceny za 100 ks v balení.arr325.6. 2019Doplněny kartónové základy albumů - různé velikosti, s výřezy, s kroužkovou vazbou i s knihařskými... arr317. 9. 2018 Pozor - akceNově jsme přidali do zboží v akci jednotlivá razítka peří a jednorožců. Od každého druhu je pouze... arr311. 9. 2018 Došlo nové zboží značky AladineMrkněte do novinek, došla nová razítka, šablony, akrylové fixy...... arr33. 9. 2018 Letní vzpomínkyV rotátoru na domovské stránce běží vzpomínka na proběhlou svatební sezónu. Ne, že by už skončila...... arr31. 9 . 2018 Stejný obchod, nový kabátZměna majitele obchůdku. Doufáme, že budeme úspěšně pokračovat. Chceme Vám poskytovat inspirace z...

KONTAKTY

Ing. Vladimír Šlajch
Přeštice-Zastávka 53
Přeštice 33401
tel: +420 737 197 679
d-hobby(a)seznam.cz
FIO banka 2301476781/2010

Obchodní podmínky

1. VYMEZENÍ POJMŮ

Tyto obchodní podmínky upravují vztah mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím e-shopu www.d-hobby.cz a jsou pro prodávajícího i kupujícího závazné.

 

Prodávající

Ing. Vladimír Šlajch

Přeštice-Zastávka 53

334 01  Přeštice

IČ:  041 16 291

 

bankovní spojení: FIO banka 2301476781/2010

 

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a dále předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím nepodnikatelem.

Právní vztahy mezi prodávajícím a podnikatelem se řídí níže uvedenými obchodními podmínkami a dále v rozsahu těmito podmínkami neupravenými zákonem č. 513/1991 Sb. a příslušnými právními předpisy upravujícími vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem.

 

prodávající - osoba, která v rámci uzavírání a plnění smlouvy činí tak v oblasti svého živnostenského oprávnění

kupující - osoba, která si objedná u prodávajícího zboží prostřednictvím tohoto e-shopu, nakupuje výrobky nebo využívá služby nabízené prodávajícím

kupní smlouva - objednávka zboží nebo služby. Je uzavřena v momentě doručení objednávky prodávajícím se závazným souhlasem kupujícího s obchodními podmínkami. Při uzavření kupní smlouvy vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného plnění.

 

2. CENA A PLATBA

Ceny uváděné u zboží na e-shopu jsou smluvní, konečné a platné v okamžiku objednání (včetně DPH). Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny ceny v případě změny peněžních kurzů (např. v avizovaných předobjednávkách).

Na již zlevněné či akční zboží nemůže být uplatněna další sleva (věrnostní, sleva pro MŠ a ZŠ)

Podmínky pro získání slevy pro MŠ a ZŠ a další školská zařízení:

 • sleva činí 5% 
 • nutná registrace v našem e-shopu jako ZŠ, MŠ atd.
 • platné IČ
 • adresa doručení na adresu školy, školky či jiného zařízení
 • nákup v minimální hodnotě 500,- Kč

Slevy se nevztahují na dárkové poukazy.

Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.

Prodávající akceptuje následující platební podmínky:

 • platba předem bankovním převodem
 • platba na dobírku

 

3. DODACÍ PODMÍNKY

Zboží zasíláme v nejkratším možném termínu - nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky nebo od připsání platby na náš účet (v případě zvolení této varianty). 

Po předchozí dohodě lze zboží převzít i osobně v Plzni nebo v Přešticích (po předchozím zaplacením objednávky bankovním převodem). 

Nepřijímáme (firma D-hobby) platby v hotovosti. Přepravci přijímají platby dle jejich obchodních podmínek.

Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad - fakturu

Prodávající akceptuje následující způsoby dodání:

 • Česká pošta
 • Zásilkovna
 • GLS
 • osobní převzetí po připsání částky na účet a po telefonické domluvě (Plzeň, Přeštice, Klatovy)

 

4. ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba prodaného spotřebního zboží je 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím běžným používáním, ke kterému byla určena. U věcí, které se na e-shopu prodávají za nižší cenu, se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena udána. Jde-li o věci použité (v bazárku), neodpovídá prodávající za vady, které odpovídají míře opotřebení zboží v nabídce.

Pro uplatnění vady zboží v záruční době je třeba:

 • předložit fakturu nebo záruční list nebo  objednávku, popř. výpis z bankovního účtu
 • zaslat zboží prodejci tak, aby nebylo poškozeno při přepravě
 • nezasílat na dobírku (nebude přebrána)

 

5. REKLAMACE

Kupující je povinnen prohlédnout zásilku bezprostředně při jeho převzetí. Zkontrolovat, zda není porušený obal a zásilka tak není poškozena. Pokud kupující zjistí nějaké zjevné vady, zásilku odmítne převzít. Pokud zjistí po rozbalení zásilky nějaké vady, zkontaktuje odpovědnou osobu telefonicky nebo písemně e-mailem. Dobmluví si další postup při řešení reklamace. Reklamace vč. odstranění vady musí být vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. 

Prodávající je povinen vydat písemné potvrzení, kde je uvedeno:

 • den uplatnění reklamace
 • co je obsahem - popis vady
 • způsob vyřízení

V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu finančních prostředků spojených s reklamací.

 

6. POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

 • rezervace zboží je pouze 14 dnů, pokud do této lhůty nebude připsána platba na účet prodávajícího, objednávka bude automaticky zrušena. Lhůtu je možné po dohodě prodloužit.
 • poskytnout prodávajícímu nezbytné údaje ke splnění objednávky (jméno, příjmení, adresa, obchodní jméno, sídlo, IČ, DIČ apod.)
 • způsob odeslání zásilky
 • způsob platby
 • dodací adresu, liší-li se od bydliště

Storno objednávky lze učinit do 24 hodin od potvrzení objednávky e-mailem nebo telefonicky

 

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY (podle ust.§ 4 odst.4 zákona č. 634/1992 Sb.,o ochraně spotřebitele)

Kupující je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit bez udání důvodu a bez sankce nejpozději do 14 dnů od převzetí zásilky v souladu se zákonem č.89/2012 Sb. občanský zákoník:

§ 1829, odst.1 - "Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží...".

§ 1831, odst.1 - "Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něj obdržel...".

§ 1832, odst.1 - Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady".

Doporučuje se učinit tak písemně na předepsaném formuláři uvedeném na stránkách obchodu pro prokazatelnost právního úkonu. Kupující je povinen vrátit zboží ve stavu a hodnotě v jakém zboží převzal - nepoškozené v původním obalu, nepoužité. Je vhodné doporučeně (náhodná ztráta na poště). Nezasílat na dobírku. Zboží nebude převzato. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, Vám peníze budou zaslány převodem na účet (nejpozději do 14 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy). Kupující má nárok na náhradu nákladů v souvislosti s dodáním zboží zpět prodávajícímu, budou mu vráceny souběžně s částkou za vrácené zboží.

 formulář zde

8. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. 

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení EP a Rady EU č. 524/2013 ze dne 21.5.2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení ES č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotř. sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. ČOI vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícího, které souvisí se zbožím a službami na elektronickou adresu nakupujícího. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho PC.

 

10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších právních předpisů. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití a jsou poskytovány pouze přepravní společnosti, kterou si zvolíte. Všechny fakturační údaje jsou využity pouze k účelům vyřízení objednávky. Kupující má právo k přístupu ke svým osobním údajům. Má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně vypovědět a má právo být vymazán na vlastní písemnou žádost z registru zákazníků. 

 

Tyto obchodní podmínky platí od 1.7.2018